Ανάθεση ακινήτου σε εμάς

Εμπιστευθείτε την ομάδα μας για την πώληση ή εκμίσθωση του ακινήτου σας

  • Ενημέρωσε τους επαγγελματίες

    Η δημοσίευση αγγελιών στο site μας, για λόγους εξασφάλισης της ποιότητας του περιεχομένου, γίνεται με αποκλειστικότητα. Με τη φόρμα ανάθεσης μας ενημερώνετε  για το ενδιαφέρον σας να αναθέσετε το ακίνητό σας σε εμάς.

  • Επικοινωνούμε μαζί σας

    Όταν δεχτούμε το αίτημα σας, θα επικοινωνήσουμε για περισσότερες λεπτομέρειες και εφόσον συμφωνήσετε στους όρους συνεργασίας, θα αναλάβουμε την προώθηση του ακινήτου σας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

  • Επιλέξτε εσείς αν θέλετε να συνεργαστείτε

    Με την συμπλήρωση της αίτησης ανάθεσης, δεν αναλαμβάνετε καμία απολύτως υποχρέωση απέναντι σε εμάς. Απλώς εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για πιθανή συνεργασία και επιλέγετε εσείς, αν και εφόσον θέλετε, να συνεργαστείτε με εμάς.

Διαθέτω ακίνητο με τα εξής χαρακτηριστικά :
Στοιχεία επικοινωνίας